* Freelance en ZZP-er Support

12 Contact (Want to contact) begrijpt dat vrijheid het uitgangspunt voor veel Freelancers of ZZP-ers is.

Penvoering door Freelancer of ZZP-er

12 Contact biedt de hieronder beschreven diensten dan ook nadrukkelijk aan TER ONDERSTEUNING van het bedrijf van de Freelancer of ZZP-er. De werkzaamheden in deze samenwerking worden uitgevoerd onder leiding toezicht en verantwoordelijkheid van de Freelancer of ZZP-er. Hiervoor gebruikt 12 Contact een opdrachtbevestiging waarin duidelijk staat gespecificeerd wie de Opdrachtgever, de Freelancer en de ondersteunende partij zijn. Tevens staat in de opdrachtbevestiging van elke partij de aansprakelijkheid beschreven alsmede de contractuele gezagsverhouding tussen elk van deze partijen.

12 Contact wijst elke aansprakelijkheid, anders dan de, in een opdracht expliciet beschreven en overeengekomen, administratieve “back-office”verantwoordelijkheid en/of het initiële contact, van de hand. De opdrachtgever dient zich voor de aanwijzingen ten aanzien van en de verantwoordelijkheid voor het geleverde werk rechtstreek tot de Freelancer of ZZP-er te richten.

Een relatiebedingmet respect voor elkaars klanten relatie

Het uitgangspunt voor de services van 12 Contact aan Freelancers en ZZP-ers is een volledig wederzijds respect voor elkaars klant(en) relatie. Een zogenaamd Relatiebeding, dit betekent dat we wederzijds geen zakelijke activiteiten ontplooien indien we weten of kunnen vermoeden dat dit het zakelijk belang van de ander kan schaden. Dit relatiebeding biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om elkaar, na schriftelijke toestemming, verder door te verwijzen c.q. te helpen binnen elkaars netwerk, hetzij op basis van een vergoeding hetzij om niet. Volledigheidshalve brengen we elkaar bij twijfel op de hoogte.

Dienstverlening van 12Contact aan Freelancers en ZZP-ers

Acquisitie, 12 Contact benadert en is aanspreekpunt voor nieuwe opdrachten. Jij kunt doorwerken. Voor deze dienstverlening hanteert 12 Contact de volgende tariefstelling:

  • Vaklieden tot MBO                            €   6,00 per uur
  • Vaklieden Monteurs MBO                 €   8,00 per uur
  • Bachelor (tot 5 jaar ervaring)            € 10,00 per uur
  • Bachelor 5+ ervaring  & Master        € 12,00 per uur

Administratieve ondersteuning, bij administratieve procedures zoals pensioensregeling, ziektekosten verzekering of werkeloosheidsverzekering. Voor deze diensten worden aparte tarieven (eventueel bovenop voornoemde acquisitie tarieven) berekend. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Op basis van gecombineerde inzet kunnen er maatwerk afspraken gemaakt worden.

Zo werk je met 12 Contact samen om je baan als Freelancer of ZZP-er nog leuker te maken!

Bel mij (of What’s-app mij), of e-mail mij, om samen de mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groet

Leo Hagens

Telefoon (of What’s-app) : 0615120485

E-mail : leo@12contact.com